Jan Oliva

Jan Oliva

Jan Oliva (*1996)

Již v dětství našel zalíbení v železných strojích a vůni spáleného uhlí. Lásku
k železnici u něj prohlubovala maminka, jež s ním obětavě navštěvovala nádraží.
Když vzal do ruky fotoaparát, bylo ihned zřejmé, co se stane jeho nejoblíbenějším
fotografickým tématem – jindřichohradecké úzkokolejky. Kromě železnice se věnuje
též reportážní a sportovní fotografii a spolupráci s regionálním deníkem. Svou tvorbu
vystavuje samostatně či s fotoskupinou Fokus, jejíž je členem.